Σάββατο
22-01-2022
01:54
Καλωσόρισες Επισκέπτης
RSS
 

Main Publisher Registration Login
Άρθρα »
Site menu

Catalog categories
Χτίζουμε καριέρα
Η γωνιά του φοιτητή
Αυτό το ξέρατε?

Ενδιαφέρον

Κατασκευές βήμα-βήμα

Τέχνη Σερβιρίσματος

Ομορφιά βήμα-βήμα

* * *


Λέξεις κλειδιά

Κουτσομπολιό

Αρχική » Άρθρα » Καριέρα - Σπουδές » Η γωνιά του φοιτητή

Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών ('Β)
Νοσοκομειακή περίθαλψη

H νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα N.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση στις πανεπιστημιακές κλινικές. H περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε νοσηλευτικά ιδρύματα N.Π.I.Δ. ή σε ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που στα ιδρύματα του δημοσίου δεν λειτουργούν τμήματα ανάλογα ή από έλλειψη κλίνης όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλια της θέσης Bβ΄ σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

H εισαγωγή στα παραπάνω ιδρύματα γίνεται αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί με το ανάλογο εισιτήριο από το γραφείο της υγειονομικής υπηρεσίας της Φοιτητικής Λέσχης.

H διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί:

 • Όταν η υπηρεσία αργεί.
 • Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.

  Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου ο γιατρός της Λέσχης να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης.

  Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής από το γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου A.E.I., η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή.

  Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του φοιτητή ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο ή και στους γονείς του εφόσον συναινεί και αυτός.

  Οδοντιατρική περίθαλψη

  H οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται για τους φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τμήματος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε κρατικά Νοσοκομεία που έχουν Οδοντιατρικό Τμήμα.

  H περίθαλψη αφορά σε θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων.

  Τα εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τμήματος μπορούν να παραπέμψουν τους φοιτητές σε ιδιώτη οδοντίατρο για περιπτώσεις εξαγωγής ή θεραπείας μολυσματικών παθήσεων του στόματος, όχι όμως για προσθετικές εργασίες.

  Φαρμακευτική περίθαλψη

  Οι συνταγές ιατρικών φαρμάκων που αναγράφονται στο βιβλιάριο περίθαλψης του φοιτητή μπορούν να χορηγηθούν:

 • Από τους γιατρούς της φοιτητικής λέσχης.
 • Από γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Από ιδιώτες γιατρούς.

  Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει μέσα σε δύο κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της συνταγής να θεωρηθεί αυτή από τον αρμόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της φοιτητικής λέσχης. Αλλιώς αυτή δεν είναι εκτελεστή. H συνταγή πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια και ευκρίνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση για την πάθηση, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.

  Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με το πανεπιστήμιο φαρμακεία. Με την παραλαβή των φαρμάκων ο ενδιαφερόμενος υπογράφει τη συνταγή.

  Παρακλινικές εξετάσεις

  Διενεργούνται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, όπου υπάρχουν, στα εργαστήρια της Φοιτητικής Λέσχης, όπου υπάρχουν, ή στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου μετά από παραπομπή τους από την υγειονομική υπηρεσία του A.E.I.

  Σε περίπτωση έλλειψης μέσων ή φόρτου εργασίας ή βλάβης κ.τ.λ. οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια μετά από αιτιολογημένη παραπομπή από την υγειονομική υπηρεσία του πανεπιστημίου.

  Εξέταση στο σπίτι

  Όταν η κατάσταση του ασθενή καθιστά δυσχερή τη μετάβασή του στο ιατρείο, μπορεί να καλέσει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης στο σπίτι του. O γιατρός είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί την ίδια ημέρα τον ασθενή. Σε επείγουσα περίπτωση τον επισκέπτεται αμέσως.

  Αν ο γιατρός αδυνατεί να μεταβεί στον ασθενή ή η υπηρεσία αργεί και εφόσον η κατάσταση του ασθενή το απαιτεί, ο ασθενής μπορεί να εισαχθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική. Στην περίπτωση αυτή πρέπει και πάλι η υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης να ενημερωθεί μέσα σε διάστημα δύο κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμων ημερών.

  Τοκετοί

  Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής εκτός από την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών, παρέχεται στις φοιτήτριες και επίδομα τοκετού ίσο με το επίδομα που παρέχεται στους δημόσιους υπαλλήλους και με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδομα ή βοήθημα από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της. Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης.

  Φυσιοθεραπείες

  O φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην υγειονομική υπηρεσία της Λέσχης αίτηση με σχετική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού.

  Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται σχετικά. Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή των N.Π.I.Δ. ύστερα από παραπομπή του ασθενή από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης.

  Σε περίπτωση που τα ιδρύματα του δημοσίου αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές, οι φυσιοθεραπείες μπορούν να εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά φυσιοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο παραπεμπτικό ο λόγος αδυναμίας εκτέλεσης της φυσιοθεραπείας.

  Ορθοπεδικά είδη

  H δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα.

  Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση με σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού, η οποία εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία που αποφαίνεται σχετικά.

  Θεραπεία στο εξωτερικό

  Θεραπεία στο εξωτερικό δικαιολογείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρό νόσημα, η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνωμάτευση καθηγητή ή διευθυντή κλινικής πανεπιστημιακών νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου και N.Π.I.Δ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος του πανεπιστημίου.

  H σχετική δαπάνη νοσηλείας, έξοδα μετάβασης κ.τ.λ. του ασθενή και του συνοδού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

  Οι φοιτητές που κατέχουν βιβλιάριο υγείας, όταν πρόκειται να μεταβούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική κάρτα για να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα αντίστοιχα συστήματα υγείας ευρωπαϊκών κρατών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στις γραμματείες των τμημάτων.

  Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα αυτή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Η κάρτα αυτή δεν ισχύει για ιατρικά ταξίδια.

  Αρχή : Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών ('Α)

  Πηγή:auth.gr

 • Κατηγορία: Η γωνιά του φοιτητή | Έγραψε: woman-life (14-11-2009) | Το διάβασαν: 1452

  Άλλα άρθρα με θέμα υγεία, φοιτητές:

  Καινούρια Άρθρα :

  · Είναι και κάτι πρωινά ...!!!

  · 5 Tips για οικονομικές καλοκαιρινές...

  · Τοματόσουπα με καπνιστό λουκάνικο

  · Τα 4 SOS τιπ για το μακιγιάζ της πα...

  · Δουλεύω στο σπίτι

  · Μην κάνετε αυτά τα λάθη μπροστά στα...

  · Το φαρμακείο των καλοκαιρινών διακο...

  · 40+ Πλεξούδες για το καλοκαίρι

  · Η ζωή με σκύλο

  · 10 ταξίδια που πρέπει να κάνεις πρι...

  · Φτιάξε δικά σου πεντανόστιμα ferrer...

  · 4 λάθη καλοκαιρινού μακιγιάζ

  · Τα πρώτα 70 λεπτά του μωρού στον κό...

  · 7 τύποι γυναικών που οι άντρες δε θ...

  Συνολικά σχόλια: 0

  Μόνο εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αφήνουν σχόλια.

  [ Εγγραφή νέου μέλους | Είσοδος ]  Σχόλια Καινούρια τεστ
 • Πώς εκδηλώνετε τον έρωτά σας? New

 • Τι είδους ζευγάρι είστε?

 • Θα ωριμάσετε επιτέλους?

 • Τα θέλω όλα εδώ και τώρα!

 • Το ποτήρι είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο?

 • Είστε στο σωστό επαγγελματικό δρόμο?
 • Login form
  Μπείτε στην παρέα μας!
  Γίνετε μέλος και αποκτήστε πρόσβαση στις κρυφές σελίδες!

  Όνομα :
  Κωδικός :

  Αναζήτηση Άρθρων


  Χρήσιμοι σύνδεσμοι


  Η αναδημοσίευση μπορεί να γίνει αν, και μόνο αν τηρηθούν οι όροι
  Copyright MyCorp © 2022 - Site managed by uCoz
  website stats